Atelier Oostwaarts

Atelier Oostwaarts is in 2015 opgericht door een onafhankelijk collectief van professionele ontwerpers met verschillende achtergronden op het terrein van stadsontwikkeling, architectuur en ontwerp van de openbare ruimte. Zij richt zich op de ruimtelijke en functionele verbetering van het oostelijk deel van Haarlem. Daartoe initieert zij debat, publicaties, presentaties en manifestaties. Oostwaarts richt zich in eerste instantie op de gemeente Haarlem, de provincie Noord Holland, de gebruikers en eigenaren in het gebied zelf en hoogwaardige marktpartijen die goede ruimtelijke ontwikkelingen voorstaan. Geïnventariseerd wordt wat zowel historisch als actuele ontwikkelingen zijn. Door het doen van ontwerpvoorstellen geeft Oostwaarts inzage in de kansen die in het gebied kunnen worden gecreëerd.

aTA

AnnA

BaK

AR